I. Világháborús Emlékbizottság

2014. április 3-án a Pécs MJV Önkormányzata felkérésére, Márta István elnökletével megalakult az Első Világháborús Emlékbizottság. A Bizottság fő célja, hogy a 100 éves évforduló kapcsán egy, a háború helyi vonatkozásaira koncentráló emlékkiállítást szervezzen meg Pécs városában.

A Bizottság tagjai:

 • Márta István elnök (Pécs MJV)
 • Haffner Tamás (Sopianae Kulturális Egyesület elnöke)
 • Páva Péter (Sopianae Kulturális Egyesület elnökhelyettese)
 • Vincze Balázs (ZSÖK)
 • Kis Tamás (KLIK)
 • Partos János (P.M.J.V.)
 • Baráti Zsolt (P.M.J.V.)

Az Első Világháborús Emlékbizottságban Sopianae Kulturális Egyesület partnerei:

 • Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete
 • Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft

Az Első Világháborús Emlékbizottság küldetésnyilatkozata és céljai

1914. június 28-án, a I. Ferenc Ferdinánd trónörökös ellen elkövetett merénylet nyomán kitört az I. világháború. A száz év fontos dátum és még fontosabb, hogy a centenárium kapcsán Pécs városa méltóképpen emlékezzen a nagy háború magyar résztvevőire.

A Pécsett 2014.04.03-án megalakult Első Világháborús Emlékbizottság célja, hogy az emlékezés az évfordulóhoz méltó legyen és kiemelt figyelmet fordítson a háború pécsi, baranyai vonatkozásaira. (Különös tekintettel arra, hogy Pécsett állomásoztak a háborúban résztvevő 19-es és 52-es gyalogezredek illetve a 8. huszárezred katonái.) E cél minél gyorsabb és teljesebb megvalósulása érdekében emlékkiállítást és hozzá kapcsolódó rendezvényeket szervez Pécs városában.

Az Emlékbizottság tevékenységét a következő alappillérekre támaszkodva kívánja végezni:

 • A bizottság méltóképpen kíván megemlékezni a háborúban résztvevő mintegy 3.5 millió magyar honfitársunkról, akik közül sokan elestek, megsebesültek a harctéren vagy hadifogságba estek. E katonák előtt a bizottság tisztelettel adózik.
 • Támogatja és szorgalmazza olyan megemlékezések, rendezvények szervezését, oktatási anyagok és tudományos feldolgozások készítését, amelyek a háború magyar katonáira – különös tekintettel a 19-es, 52-es gyalogezredben és a 8. huszárezredben szolgált katonákra – illetve a pécsi és baranyai hátországban zajló eseményekre emlékeznek.

Az Első Világháborús Emlékbizottságban együttműködő partnerekként vesznek részt Pécs M.J.V. Önkormányzata, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete. Nevezett együttműködő partnerek szaktudásukkal és egyéb rendelkezésre álló eszközeikkel segítik a bizottságot a céljai érdekében kifejtett tevékenységében.

Tevékenységét a Sopianae Kulturális Egyesület bizottságaként végzi. A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. helyet biztosít a lakosságtól beérkezett tárgyak gyűjtéséhez, tárolásához, ahhoz eszközöket, infrastruktúrát biztosít. A kulturális programok szervezésében szerzett tapasztalatait, szaktudását adja, illetve ha szükséges, jogi tanácsokkal segíti a bizottságot. Közreműködik a tárlat népszerűsítésben. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete közreműködik a tárlathoz és a témához kapcsolódó versenyek megszervezésében, a gyűjtés lebonyolításában. A koordinátori és egyéb szervezői feladatokhoz személyi erőforrást biztosít, illetékességi körében népszerűsíti a kiállítást. Pécs Megyei Jogú Város önkormányzata a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja a bizottságot a céljai érdekében kifejtett tevékenységében, a szervezésben, a tárlat népszerűsítésében közreműködik. Külsős partnerként a Janus Pannonius Múzeum támogatja a Bizottság munkáját.