Takáts Gyula: Szőlőgyöngy

Takáts Gyula: Szőlőgyöngy

Takáts Gyula 1911. február 4-én született Tabon, Somogy megyében. Kaposvárott járt középiskolába, majd – miközben festeni is tanult – a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen folytatta tanulmányait. 1934-ben tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett, földrajz, geológia és filozófia tárgykörben. 1939-től tíz éven át tanított munkácsi és kaposvári középiskolákban. 1949-től Kaposvárott a Rippl-Rónai Múzeum igazgatója, később a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának vezetője volt, míg 1971-ben nyugdíjba nem ment. Tab és Kaposvár díszpolgára (1971, 1973). 1957-től a Magyar P.E.N. Club tagja és 1994-től alelnöke. 1985-től a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság elnöke, 1992-ben a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító tagja.


Sopianae Egyesület 2015-ben Stammler Ábel szerkesztésében jelentette meg Takáts Gyula válogatott verseit 1000 példányban. A kiadvánnyal a Pécsett tanult költő munkássága előtt kívánt adózni a Sopianae Egyesület. A kiadott könyvek jelentős részét pécsi és baranyai iskolákba kívánjuk eljuttatni annak érdekében, hogy minél többen megismerkedhessenek a költő munkásságával.

Publikum Magazin

PontMa híradása