Gazdasági alapok a való élethez tanulmányi verseny

A pályázati projekt célja

Projektünkkel azt a paradox helyzetet szerettük volna oldani, amely a magyar társadalom körében alakult ki. Ez a konfliktus többnyire napjaink információterheltségéből fakadó változékonyságál és a társadalom lassú alkalmazkodásából adódik. Indokolhatja ez a pénzügyi kultúra elszigetelődését, a közgazdasági természetű jelenségektől vett idegenkedést. Olyan ellentmondás ez, mely a devizahitelek forintosítása, a kiemelkedően alacsony inflációs környezet, vagy az elektronikus kereskedelem forradalma miatt egyenként is a legaktuálisabb témák közé sorolódna. Egyesületünk szerepe abban mutatkozik, hogy a társadalom és a gazdaság egymásba ágyazottságát megismerteti a fiatalokkal. A projekt a ‘(Gazdasági) alapok a való élethez’ címet kapta, céljaként pedig azt tűztük ki, hogy egy jól szervezett, széleskörű társadalmi közegben megvalósított vetélkedő- és előadássorozat révén hívtuk fel a fiatalok figyelmét az általános pénzügyi ismeretek alapvetéseire, tudatos fogyasztói attitűd jellemzőire. Mindezzel célunk az volt, hogy segítsük a célcsoport tagjainak az önálló érték- és véleményalkotás terén, továbbá gazdasági aspektusú döntéseik megalapozottságát növeljük, érdekérvényesítési képességeiket javítsuk.

A pályázat célcsoportja a dél-dunántúli középiskolás tanulói közössége volt. Munkánk magában foglalta az eseménysorozat megszervezését és népszerűsítését; vetélkedők ismeretanyagának összeállítását, feladatsorok kidolgozását kezelését; az elődöntők, döntő és az előadások levezénylését. A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara segítséget nyújtott a rendezvény népszerűsítésében és biztosította a kísérő-előadások megvalósítási helyszínét is. A Dél-Dunántúli Régió középiskolái biztosították a felkészítő oktatókat, iskolai helyszíneket, projektmunkák támogatását.

A projekt lefutása

Versenyünkre korábban említett célunkkal összhangban a Dél-Dunántúli Régió középiskolás fiataljai számára hirdettük meg. 3 fős csapatok jelentkezését. A csapatok 5 internetes elődöntő során versenyezhetnek teszt jellegű feladatsorok kitöltésével a külön, erre a versenyre készülő weboldalon.

A honlap fejlesztése, tesztelése, javítása 2014 decemberében lezajlott, ezt követően a verseny.sopianae.org internetes címen elérhetővé vált a verseny hivatalos honlapja is. A regisztrációs időszak kezdetétől, 2015 januárjától megkezdődött a csapatok regisztrációja.

A versenyre 60 csapat regisztrált a verseny kezdetén, és ez a 180 diák az öt internetes fordulóban mintegy 150 közgazdasági témájú kérdésre válaszolt. Az elért diákságot 50 különböző középiskola delegálta, lelkiismeretes munkájuk mögött oktatóik támogatása és a delegáló középiskolák közössége, infrastruktúrája állt.

Az elődöntőket megelőzően, illetve azzal párhuzamosan Egyesületünk tagjai előkészítették a szükséges ismeretanyagokat, a PTE KTK-val közösen elkészítették a kérdéseket, javították a beérkezett megoldásokat. A verseny egésze alatt Helpdesk támogatás nyújtottunk a felmerülő problémák kezelése érdekében. Az internetes fordulók mellett a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karával karöltve közös előadássorozatot indítottunk, melyen a versenyző diákság további ismeretekkel gazdagodott, kérdéseket tehetett fel. A versenyt kísérő előadások során a PTE KTK oktatói tartottak a témához kapcsolódó előadásokat a csapatok segítése céljából:

  • 2015. február 11: Dr. Sebestyén Tamás – Általános, napi gazdasági kérdések
  • 2015. március 11: Haffner Tamás –Questor ügyről érthetően
  • 2015. április 16: Dr. Kuti Mónika – Személyes pénzügyek

Az elődöntőket követően a legjobb 6 csapata vehetett részt a Pécsett megrendezendő döntőben. A döntőbe került legjobb hat csapatnak egy esettanulmányt kellett megoldaniuk. A feladat egy virtuális osztálykirádulás megszervezése lett, melyben a verseny korábbi szakaszaiban megszerzett tudásukat felhasználva kellett a problémákat megoldaniuk. Munkáik értékelésekor a zsűri figyelembe vette az esettanulmány megoldásának logikai struktúráját, kidolgozottságát, nagy hangsúlyt fektetve a pénzügyi tervezés részletességére. Az verseny csúcspontja a projektmunkánk előadása volt, melynek első három helyezett csapata értékes nyereményekben részesülhettek.

Az eddigi részeredmények és a szervezők tapasztalatai alapján egybehangzóan állíthatjuk, hogy a program elérte célját, sikerült hozzájárulnunk a gazdasági- és pénzügyi kultúra terjesztésére a középiskolás korosztály körében. A résztvevők és a felkészítő oktatók visszajelzései bizakodásra adnak okot, a célközönség elégedett a projekttel.

Összességében elmondható, hogy megfogalmazott célkitűzéseinknek eleget téve sikerült egy értéket létrehozó és közvetítő, jól menedzselt programot létrehoznunk, amit Egyesületünk hagyományteremtő céllal a későbbiekben továbbra is meg szeretne rendezni.

Projektünkről további részleteket a verseny.sopianae.org oldalon talál.