Irány Arad! programsorozat

A Sopianae Egyesület Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, valamint Arad Municípium Önkormányzattal együtt vetélkedőt hirdetett 2014 szeptemberében. Az ’Irány Arad!’ elnevezésű programsorozat célközönségét a Baranya megyei 7.-12. osztályos általános-és középiskolások jelentették.

A verseny elsődleges célja az ’Irány Arad!’ rendezvénysorozat gerinceként az Arad-Pécs testvérvárosi kapcsolat, valamint az anyaországi és határon túli magyar fiatalok közötti barátság erősítése a fiatal korosztály körében.

A tanulmányi verseny folytatása volt a 2011–2012-ben a ’Pécs, a Kultúra Városa Városismereti Vetélkedő’ és a 2012–2013-ban megrendezett ’Irány Lahti!’ nevű tanulmányi versenyeknek, melyeken több száz fiatal mérette meg tudását. A soron következő vetélkedővel folytatni szerettük volna Pécs testvérvárosi kapcsolatainak bemutatását, egyszerre tágítva a fiatalok ismereteit és ápolva a testvérvárosok közötti hagyományokat.

A verseny menete a következő volt

Regisztráció: 2014. szeptember 12. – 2014. október 19.

A versenyre két kategóriában lehetett nevezni:

  • I. kategória: 7., 8., 9. osztály
  • II. kategória: 10., 11., 12. osztály.

A versenyen 3 fős csapatok indulhattak. A csapattagoknak nem kellett egy évfolyamra járniuk, a fontos egyedül az volt, hogy egyazon kategóriába kellett tartozniuk. A csapatok munkáját egy felkészítő tanár koordinálta, azon csapatok esetén, ahol nem volt felkészítő tanár a kapcsolattartó feladatát egy csapattag is elláthatta. A megmérettetés 5+1 fordulóból állt összesen:

  • 1. forduló: 2014. október 6. – 2014. október 19.
  • 2. forduló: 2014. október 20. – 2014. november 9.
  • 3. forduló: 2014. november 10. – 2014. november 23.
  • 4. forduló: 2014. november 24. – 2014. december 7.
  • 5. forduló: 2015. január 12. – 2015. január 25.
  • Döntő: 2015. április 9.

Az első öt forduló során a csapatoknak egy-egy 30 kérdésből álló tesztsort kell kitölteniük, amit a verseny honlapján, a www.iranyarad.hu-on tehettek meg. A fordulók megkezdéséről és lezárásáról a csapatok e-mail-ben kaptak értesítést, a kapcsolattartókon keresztül. A fordulókat minden hét elején hétfőn 09:00 órakor tettük közzé, azok kitöltésére vasárnap 20:00 óráig volt lehetőség. A 2015 áprilisában, a Zsolnay Kulturális Negyedben megrendezésre kerülő döntőbe ahol a legjobb csapatok mérkőzhettek meg a nyereményekért. A megrendezésre került döntőbe korcsoportonként a legjobb öt csapatot hívtuk meg, akik egy az elődöntőkhöz képest tovább nehezített feladatokkal küzdöttek meg. A gyerekeknek interaktív körverseny során kellett számot adniuk milyen ismereteket sajátítottak el Arad városáról, valamint az erdélyi és partiumi szokásokról, hagyományokról. A vetélkedőknek többek közt 1848-1849-es katonai indulókat kellett felismerniük, melyet a Sopianae Rézfúvós Együttes tolmácsolásában hallgathattak meg a versenyzők.

A legjobb három-három csapatot a felajánlások és az elnyert forrásoknak köszönhetően értékes ajándékokban részesülhettek, a korosztályok feletti, abszolút győztes csapat pedig egy rendkívül tartalmas, izgalmas aradi utazáson vehetett részt. A résztvevők és a felkészítő oktatók visszajelzései bizakodásra adnak okot, a célközönség elégedett a projekttel. A verseny sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a verseny abszolút első helyezett csapata 100 százalékos eredménnyel teljesítette mind az elődöntők, mind a döntő feladatait.

Az eddigi részeredmények és a szervezők tapasztalatai alapján egybehangzóan állíthatjuk, hogy a program elérte célját, sikerült hozzájárulnunk az európaiság gondolatának és az ehhez tartozó jogok és felelősségek terjesztéséhez.

Összességében elmondható, hogy megfogalmazott célkitűzéseinknek eleget téve sikerült egy értéket létrehozó és közvetítő, jól menedzselt programot létrehoznunk, amit Egyesületünk a hagyomány ápolásaként a későbbiekben továbbra is meg szeretne rendezni.